Contact Us

You may contact us by using the submission form to the right or contact us directly at interschool@interschool.uni.lodz.pl

Don't forget to check out our CONTACT page for more information.

34A Jana Matejki
Łódź, województwo łódzkie

Banner.png

Old O nas

              

KIM JESTEŚMY

Szkoła znajduje się w budynku Uniwersytetu, zapewniającym łatwy dostęp do dobrze wyposażonych uniwersyteckich laboratoriów naukowych i obiektów sportowych, w tym hali, basenu i kortów tenisowych. Zapewniamy bezpieczne środowisko nauki, gdzie dzieci mogą nabywać umiejętności niezbędne do spełnienia swoich ambicji i planów na przyszłość.

Znakomita kadra nauczycielska zapewnia uczniom zrównoważony rozwój i edukację na światowym poziomie.

SIEDZIBA

Brytyjska Szkoła Międzynarodowa Uniwersytetu Łódzkiego znajduje się na kampusie Uniwersytetu Łódzkiego przy ul Matejki 34a Łodzi.

Pomieszczenia zostały dostosowane do potrzeb poszczególnych sekcji Szkoły: Foundation (Przedszkole), Primary (Szkoła Podstawowa) oraz Secondary (Gimnazjum i Liceum).

Większość sal jest wyposażona w tablice interaktywne.

Sekcja Foundation posiada dużą klasę dydaktyczną oraz salę zabaw, prowadzącą do zacisznego aneksu, w którym dzieci mogą odpocząć. Wszystkie węzły sanitarne należące do Przedszkola są oddzielone od reszty Szkoły i służą tylko przedszkolakom. Ta część Szkoły ma również łatwy dostęp do ogrodzonego placu zabaw z huśtawkami, zjeżdżalniami i drabinką.

Sekcja Primary składa się z dużych klas zapewniających dzieciom wystarczającą przestrzeń do nauki oraz zabawy. Znajduje się tu również sala gimnastyczna, w której odbywają się ogólnorozwojowe lekcje wychowania fizycznego.

Sekcja Secondary ma mniejsze sale, które są przeznaczone do nauczania poszczególnych przedmiotów takich jak matematyka, fizyka, historia, biologia, angielski i nauki przyrodnicze.

CELE

Cele Szkoły:

 - Zapewnienie szerokiego i zrównoważonego program nauczania, opartego na brytyjskiej podstawie programowej - English National Curriculum;

- Tworzenie bezpiecznego, stymulującego i pozytywnego otoczenia dla uczniów;

- Zachęcanie do kreatywności, samodzielnych inicjatyw i dążenia do doskonałości;

- Przygotowanie dzieci do aktywnego udziału we wszystkich aspektach współczesnej kultury;

- Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, troski o bliźnich, innych uczniów oraz szacunku do szkoły i społeczności;

- Zachęcanie do zrozumienia i tolerancji dla innych kultur;

- Rozwijanie troski o środowisko;

- Zachęcanie do przyjęcia zdrowego stylu życia;


Nasi uczniowie:

- Są motywowani i uczą się z radością lecz jednocześnie skutecznie;

- Są dobrze wychowani, taktowni i potrafią współpracować w grupie;

- Czynią odpowiednie postępy i realizują swój potencjał;

- Odnoszą sukcesy na egzaminach i są i dobrze przygotowani do podjęcia studiów wyższych;

- Rozumieją  i szanują inne kultury;

- Mają wszystkie kompetencje niezbędne do odnoszenia sukcesu;

- Są w stanie poradzić sobie z wymaganiami dorosłego życia w szybko zmieniającym się świecie technologii.