Contact Us

You may contact us by using the submission form to the right or contact us directly at interschool@interschool.uni.lodz.pl

Don't forget to check out our CONTACT page for more information.

34A Jana Matejki
Łódź, województwo łódzkie

Banner.png

Old Akredytacje

            

AKREDYTACJE

My nie obiecujemy jakości, my ją zapewniam.

Brytyjska Szkoła Międzynarodowa Uniwersytetu Łódzkiego została zaakceptowana jako Cambridge International School i jest akredytowanaprzez Cambridge International Examinations, największego na świecie dostawcę międzynarodowych programów edukacyjnych i egzaminów dla dzieci w wieku od 5 do 19 roku. (http://www.cie.org.uk/).

BISUL realizuje programy zalecane przez Cambridge, zapewniające doskonałe przygotowanie do podjęcia studiów wyższych, kariery i życia. Oprócz szerokiej wiedzy rozwijają one również umiejętności i kompetencje uczniów, umożliwiając im płynną asymilację w innych kulturach i krajach.

Szkoła zapewnia możliwość zdobycia kwalifikacji takich jak Cambridge IGCSE, Cambridge International AS i A level, odpowiedników polskiej matury, które są uznawane i przez uniwersytety i pracodawców na całym świecie.

Mamy zaszczyt poinformować, że Brytyjska Szkoła Międzynarodowa Uniwersytetu Łódzkiegozostała zatwierdzona jako członek COBIS, globalnej sieci brytyjskich szkół międzynarodowych.

 


ENGLISH NATIONAL CURRICULUM

British International School of the University of Łódź ma status Cambridge International School i naucza w oparciu o program opracowany przez Cambridge International, który dzieli się na następujące etapy edukacyjne:

0.png

Zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe, obywatele polscy mają dodatkowo zajęcia z języka polskiego, historii polski i geografii polskiej w języku polskim.

Program nauczania

Primary School ( szkoła podstawowa )

Szkoła podstawowa jest podzielona na dwa etapy:

Key Stage 1 (Year 1 I Year 2)

Key Stage 2 ( Year 3 – 6 )

British International School of the University of Łódź pracuje w oparciu o British National Curriculum. Fakt ten umożliwia dzieciom z różnych krajów, uczęszczających do szkół zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, naukę według tego samego programu nauczania. Brytyjskie Szkoły Międzynarodowe pracujące według British National Curriculum można znaleźć w większości dużych miast świata.

National Curriculum w Szkole Podstawowej wyposaża dzieci w podstawową wiedzę, niezbędną do tego, by stać się wykształconymi obywatelami. Nadrzędnym celem jest ukształtowanie ucznia świadomego własnej wartości, odpowiedzialnego, zaangażowanego, zdolnego do refleksji i myślącego kreatywnie. 

Trzy podstawowe przedmioty programu Cambridge to język angielski, matematyka i przyroda. Celem nauczania języka angielskiego jest promowanie wysokich standardów w czytaniu i pisaniu, umożliwienie dzieciom sprawnego posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie, oraz rozwijanie aktywnego czytelnictwa poprzez czytanie dla przyjemności.

W matematyce najważniejszym celem jest biegła znajomość podstaw przedmiotu, zdolność matematycznego rozumowania i umiejętność rozwiązywania zadań. Uczniowie uczą się poprzez odkrywanie i dyskusje, w trakcie wielu różnorodnych praktycznych ćwiczeń i gier.

Lekcje przyrody mają na celu pogłębianie wiedzy przyrodniczej, zrozumienie procesów zachodzących w otaczającej nas przyrodzie poprzez stawianie pytań, weryfikowanie hipotez, obserwacje i doświadczenia.

Od najmłodszych lat dzieci uczą się podstaw historii i geografii, wdrażane są do nauki języka obcego oraz informatyki. Uczą się plastyki, muzyki i techniki, mają zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia teatralne i religię.

British International School of the University of Łódź jest częścią Cambridge Primary, międzynarodowego programu Cambridge http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-primary/.

Uczniowie klasy 6 podchodzą do zewnętrznie ocenianych testów Cambridge Primary Checkpoint. Sprawdzają one umiejętności i wiedzę z zakresu języka angielskiego, matematyki i przyrody.

Szkoła średnia

Szkoła średnia jest podzielona na 3 etapy:

Keystage 3 (Year 7, 8 & 9)
Keystage 4 (Year 10 & 11)
Sixth Form (Year 12,13)

Keystage 3 (Year 7, 8 & 9)

Naszą misją jest zapewnienie Edukacji na światowym poziomie, która stymuluje uczniów do nauki i daje im narzędzia do działania w międzynarodowym środowisku. Stosujemy programy Cambridge  Secondary 1, wraz z testami kończącymi każdy rok edukacji. W Year 7 i 8 uczniowie podchodzą do testów z angielskiego, matematyki i nauki ( science). Testy są oceniane wewnętrznie. Na zakończenie Year 9 uczniowie podchodzą do egzaminów z tych samychw przedmiotów, lecz prace oceniane są w Cambridge. Pozwala to na ocenę postępów uczniów w porównaniu do wyników uzyskanych w innych krajach stosujących program Cambridge. Uczniowie uzyskują również ocenę opisową wskazującą na ich mocne i słabsze strony.

Podstawowe przedmioty na tym etapie edukacyjnym to:

Angielski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, historia, geografia, informatyka, WOS, WF

Keystage 4 (Year 10 & 11)

Naszą misją jest zapewnienie Edukacji na światowym poziomie, która stymuluje uczniów do nauki i daje im narzędzia do działania w międzynarodowym środowisku.  Stosowany przez nas program Cambridge IGCSE jest wiodącym światowym programem nauczania dla uczniów w wieku 14 – 16 lat. Zdawany na zakończenie Year 11 egzamin ze większości podstawowych przedmiotów jest uznawany przez uniwersytety i pracodawców na całym świecie.

Podstawowe przedmioty na tym etapie edukacyjnym to:

Angielski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, historia, geografia, informatyka, WOS, WF

Więcej informacji na temat Cambridge IGCSE:

http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-secondary-2/cambridge-igcse/

Sixth Form (Year 12,13)

Ostatnie dwa lata szkoły są etapem zaawansowanej specjalizacji, gdzie uczniowie wybierają przedmioty które przygotują ich do studiów na wyższej uczelni. Cambridge AS Level jest zdawany z 4-5 przedmiotów po Year 12, Cambridge A Level jest zdawany zwykle z 2-3 przedmiotów na zakończenie Year 13. Program zapewnia uczniom zaawansowany poziom z poszczególnych przedmiotów a także wyposaża ich w wysoko cenione umiejętności.

Więcej o Cambridge AS Level i Cambridge A Level:

http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-advanced/cambridge-international-as-and-a-levels/