Contact Us

You may contact us by using the submission form to the right or contact us directly at interschool@interschool.uni.lodz.pl

Don't forget to check out our CONTACT page for more information.

34A Jana Matejki
Łódź, województwo łódzkie

Banner.png

Akredytacje

            

AKREDYTACJE

My nie obiecujemy jakości, my ją zapewniam.

Brytyjska Szkoła Międzynarodowa Uniwersytetu Łódzkiego została zaakceptowana jako Cambridge International School i jest akredytowanaprzez Cambridge International Examinations, największego na świecie dostawcę międzynarodowych programów edukacyjnych i egzaminów dla dzieci w wieku od 5 do 19 roku. (http://www.cie.org.uk/).

BISUL realizuje programy zalecane przez Cambridge, zapewniające doskonałe przygotowanie do podjęcia studiów wyższych, kariery i życia. Oprócz szerokiej wiedzy rozwijają one również umiejętności i kompetencje uczniów, umożliwiając im płynną asymilację w innych kulturach i krajach.

Szkoła zapewnia możliwość zdobycia kwalifikacji takich jak Cambridge IGCSE, Cambridge International AS i A level, odpowiedników polskiej matury, które są uznawane i przez uniwersytety i pracodawców na całym świecie.

Mamy zaszczyt poinformować, że Brytyjska Szkoła Międzynarodowa Uniwersytetu Łódzkiegozostała zatwierdzona jako członek COBIS, globalnej sieci brytyjskich szkół międzynarodowych.

 


ENGLISH NATIONAL CURRICULUM

Program nauczania – English National Curriculum

 W brytyjskiej podstawie programowejEnglish National Curriculum są określone dwa podstawowe założenia i cztery cele, z których wszystkie wzajemnie się wzmacniają.

Założenie 1: Program nauczania szkoły powinien stwarzać możliwości dla wszystkich uczniów do uczenia się i do osiągania celów.

Założenie 2: Program nauczania szkoły powinien rozwijać duchowo, moralnie, społecznie i kulturalnie oraz przygotować wszystkich uczniów domożliwości, obowiązków i doświadczeń życia.

Cel 1: Przygotowanie do życia w społeczeństwie

Cel 2: Ustalenie standardów

Cel 3: Wspieranie ciągłości i spójności

Cel 4: Promowanie społecznego zrozumienia

Proszę wcisnąć odpowiedni guzikaby dowiedzieć się więcej na temat poszczególnych etapów nauczania: