Contact Us

You may contact us by using the submission form to the right or contact us directly at interschool@interschool.uni.lodz.pl

Don't forget to check out our CONTACT page for more information.

34A Jana Matejki
Łódź, województwo łódzkie

Banner.png

Cele

              

CELE

Cele Szkoły:

- Zapewnienie szerokiego i zrównoważonego program nauczania, opartego na brytyjskiej podstawie programowej

- English National Curriculum;

- Tworzenie bezpiecznego, stymulującego i pozytywnego otoczenia dla uczniów;

- Zachęcanie do kreatywności, samodzielnych inicjatyw i dążenia do doskonałości;

- Przygotowanie dzieci do aktywnego udziału we wszystkich aspektach współczesnej kultury;

- Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, troski o bliźnich, innych uczniów oraz szacunku do szkoły i społeczności;

- Zachęcanie do zrozumienia i tolerancji dla innych kultur;

- Rozwijanie troski o środowisko;

- Zachęcanie do przyjęcia zdrowego stylu życia;

Nasi uczniowie:

- Są motywowani i uczą się z radością lecz jednocześnie skutecznie;

- Są dobrze wychowani, taktowni i potrafią współpracować w grupie;

- Czynią odpowiednie postępy i realizują swój potencjał;

- Odnoszą sukcesy na egzaminach i są i dobrze przygotowani do podjęcia studiów wyższych;

- Rozumieją  i szanują inne kultury;

- Mają wszystkie kompetencje niezbędne do odnoszenia sukcesu;

- Są w stanie poradzić sobie z wymaganiami dorosłego życia w szybko zmieniającym się świecie technologii.