Contact Us

You may contact us by using the submission form to the right or contact us directly at interschool@interschool.uni.lodz.pl

Don't forget to check out our CONTACT page for more information.

34A Jana Matejki
Łódź, województwo łódzkie

IMG_0870.jpg

Oddział Przedszkolny

             

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Podstawowym założeniem programu nauczania Przedszkola jest nauka przez zabawę. Poprzez nadzorowaną zabawę dzieci zachęcane są do odkrywania, rozwijania wyobraźni i badania swojego otoczenia tak, by mogły zacząć rozumieć świat wokół nich. Przedszkole pozwala dzieciom rozwijać umiejętności, tworzyć pomysły, myśleć twórczo i efektywnie komunikować się i współdziałać z innymi. Pierwszy etap Przedszkola nazywany jest Nursery, drugi to Reception.

Etap ‘Reception’ pomaga dzieciom zdobyć umiejętności niezbędne w pierwszej klasie nie zapominając jednak, że zabawa jest nieodłącznym elementem rozwoju dziecka w tym okresie.