Contact Us

You may contact us by using the submission form to the right or contact us directly at interschool@interschool.uni.lodz.pl

Don't forget to check out our CONTACT page for more information.

34A Jana Matejki
Łódź, województwo łódzkie

Banner2.png

Szkoła Podstawowa

              

szkoła podstawowa

Szkoła podstawowa jest podzielona na dwa etapy:

Key Stage 1 (Year 1 – Year 2)

Key Stage 2 ( Year 3 – 6 )

British International School of the University of Łódź pracuje w oparciu o British National Curriculum. Fakt ten umożliwia dzieciom z różnych krajów, uczęszczających do szkół zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, naukę według tego samego programu nauczania. Brytyjskie Szkoły Międzynarodowe pracujące według British National Curriculum można znaleźć w większości dużych miast świata.

National Curriculum w Szkole Podstawowej wyposaża dzieci w podstawową wiedzę, niezbędną do tego, by stać się wykształconymi obywatelami. Nadrzędnym celem jest ukształtowanie ucznia świadomego własnej wartości, odpowiedzialnego, zaangażowanego, zdolnego do refleksji i myślącego kreatywnie. 

Trzy podstawowe przedmioty programu Cambridge to język angielski, matematyka i przyroda. Celem nauczania języka angielskiego jest promowanie wysokich standardów w czytaniu i pisaniu, umożliwienie dzieciom sprawnego posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie, oraz rozwijanie aktywnego czytelnictwa poprzez czytanie dla przyjemności.

W matematyce najważniejszym celem jest biegła znajomość podstaw przedmiotu, zdolność matematycznego rozumowania i umiejętność rozwiązywania zadań. Uczniowie uczą się poprzez odkrywanie i dyskusje, w trakcie wielu różnorodnych praktycznych ćwiczeń i gier.

Lekcje przyrody mają na celu pogłębianie wiedzy przyrodniczej, zrozumienie procesów zachodzących w otaczającej nas przyrodzie poprzez stawianie pytań, weryfikowanie hipotez, obserwacje i doświadczenia.

Od najmłodszych lat dzieci uczą się podstaw historii i geografii, wdrażane są do nauki języka obcego oraz informatyki. Uczą się plastyki, muzyki i techniki, mają zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia teatralne i religię.

British International School of the University of Łódź jest częścią Cambridge Primary, międzynarodowego programu Cambridge http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-primary/.

Uczniowie klasy 6 podchodzą do zewnętrznie ocenianych testów Cambridge Primary Checkpoint. Sprawdzają one umiejętności i wiedzę z zakresu języka angielskiego, matematyki i przyrody.