Contact Us

You may contact us by using the submission form to the right or contact us directly at interschool@interschool.uni.lodz.pl

Don't forget to check out our CONTACT page for more information.

34A Jana Matejki
Łódź, województwo łódzkie

Banner2.png

Przedszkole

              

przedszkole

Oddział przedszkolny składa się z trzech grup wiekowych:  Żłobek 1 (wiek dzieci 2,8-3 lat), Żłobek 2
(wiek dzieci 3-4 lat), Przedszkole (wiek dzieci 4-5 lat). W Brytyjskiej Szkole Międzynarodowej Uniwersytetu Łódzkiego opieramy naukę i uczenie na brytyjskim programie 2017 EYFS (The Early Years Foundation Stage ), w którym to zabawa odgrywa dominującą rolę. Program oddziału przedszkolnego wzbogacony jest również o naukę innych języków obcych, takich jak hiszpański. Językiem wykładowym w oddziale przedszkolnym jest angielski.

Program przedszkolny opiera się na:

Rozumieniu świata – poprzez piosenki i gry dzieci uczą się o świecie, społeczeństwie, miejscach, technologii oraz o środowisku.

Rozwoju kreatywności i umuzykalnianiu – dzieci wyrażają siebie w plastyce, muzyce i ruchu. Regularnie i aktywnie uczestniczą w przygotowywaniu przedstawień z okazji różnych świąt międzynarodowych, podczas których mogą wykazać się śpiewem, grą aktorską oraz tańcem. Podczas odpoczynku po obiedzie dzieci słuchają muzyki klasycznej. Muzyka klasyczna towarzyszy dzieciom zarówno podczas zajęć, jak i podczas spożywania posiłków.

Rozwoju osobistym, społecznym i emocjonalnym  - pomagamy dzieciom w budowaniu pozytywnego obrazu siebie i poczucia własnej wartości, nawiązywaniu dobrych relacji z rówieśnikami, budowaniu szacunku do innych. Dzieci uczą się właściwych zachowań w grupie i rozwijają umiejętności społeczne.

Liczeniu - dzieci rozwijają swoje umiejętności liczenia, rozumienia i używania cyfr oraz miar. Uczą się pisać i rozpoznawać liczby. Poprzez gry, zabawy i piosenki dzieci uczą się prostych działań matematycznych, takich  jak odejmowanie i dodawanie.

Alfabetyzacji - rozwijamy wiedzę dzieci o świecie pisanym, stosując metodę Jolly Phonics, opartą na piosenkach, wyliczankach oraz ruchu, pozwalającą dzieciom na poznawanie dźwięków i liter angielskich w naturalny dla nich sposób. Dzieci uczą się formowania liter na piasku, modelinie, suchościeralnych tablicach, a następnie łączą pisane litery rozpoczynając czytanie. Dzieci mają stały dostęp do różnych materiałów do czytania (książek, wierszy itp.) tak, aby mogły rozwijać własne zainteresowanie czytaniem.

Komunikacji i języku - dzieci mają szansę na doświadczenie bogatego w język środowiska, w którym to uczą się wyrażać własne uczucia i komunikowania się z innymi.

W oddziale przedszkolnym zabawa podpiera zarówno edukację, jak i każdy z aspektów rozwoju dziecka. Poprzez zabawę dzieci doskonalą język, wprowadzają własne pomysły w życie, podejmują ryzyko, rozwijają  wyobraźnię i uczą się życia w grupie.