Contact Us

You may contact us by using the submission form to the right or contact us directly at interschool@interschool.uni.lodz.pl

Don't forget to check out our CONTACT page for more information.

34A Jana Matejki
Łódź, województwo łódzkie

Banner.png

Szkoła Średnia

                  

3 Etap edukacyjny – Key Stage 3

Year 7-9/ 1-3 klasa gimnazjum

Przedmioty nauczane na etapie Key Stage 3:

 • Angielski
 • Matematyka
 • Nauki Przyrodnicze
 • Fizyka
 • Historia
 • Geografia
 • Nowożytne języki obce: hiszpański, niemiecki i francuski
 • Sztuka i projektowanie
 • Muzyka
 • Wychowanie Fizyczne
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Informatyka
 • Edukacja Pro-zdrowotna

4 Etap Edukacyjny   –  Key Stage 4

Year 10-11/ 1-2 klasa LO

Przedmioty nauczane na etapie Key Stage 4

 • Angielski
 • Matematyka
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Historia
 • Geografia
 • Nowożytne języki obce: francuski, hiszpański
 • Sztuka i projektowanie
 • Muzyka
 • Wychowanie Fizyczne
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Edukacja pro-zdrowotna
 • Informatyka

Pod koniec Key Stage 4uczniowie podchodzą doegzaminów IGCSE z języka angielskiego, matematyki, chemii, biologii, fizyki, historii i geografii w wersji podstawowej lub rozszerzonej.

5 Etap  edukacyjny – Key Stage 5

Year 12-13 Klasa /  3 – 4 klasa LO

Uczniowie uczą się wybranych przez siebie przedmiotów tak, by przygotować się do egzaminów AS i A-level uprawniających do wstępu na wyższe uczelnie.