Contact Us

You may contact us by using the submission form to the right or contact us directly at interschool@interschool.uni.lodz.pl

Don't forget to check out our CONTACT page for more information.

34A Jana Matejki
Łódź, województwo łódzkie

Banner2.png

Szkoła średnia

              

Szkoła średnia

Szkoła średnia jest podzielona na 3 etapy:

Keystage 3 (Year 7, 8 & 9)
Keystage 4 (Year 10 & 11)
Sixth Form (Year 12,13)

Keystage 3 (Year 7, 8 & 9)

Naszą misją jest zapewnienie Edukacji na światowym poziomie, która stymuluje uczniów do nauki i daje im narzędzia do działania w międzynarodowym środowisku. Stosujemy programy Cambridge  Secondary 1, wraz z testami kończącymi każdy rok edukacji. W Year 7 i 8 uczniowie podchodzą do testów z angielskiego, matematyki i nauki ( science). Testy są oceniane wewnętrznie. Na zakończenie Year 9 uczniowie podchodzą do egzaminów z tych samychw przedmiotów, lecz prace oceniane są w Cambridge. Pozwala to na ocenę postępów uczniów w porównaniu do wyników uzyskanych w innych krajach stosujących program Cambridge. Uczniowie uzyskują również ocenę opisową wskazującą na ich mocne i słabsze strony.

Podstawowe przedmioty na tym etapie edukacyjnym to:

Angielski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, historia, geografia, informatyka, WOS, WF

Keystage 4 (Year 10 & 11)

Naszą misją jest zapewnienie Edukacji na światowym poziomie, która stymuluje uczniów do nauki i daje im narzędzia do działania w międzynarodowym środowisku.  Stosowany przez nas program Cambridge IGCSE jest wiodącym światowym programem nauczania dla uczniów w wieku 14 – 16 lat. Zdawany na zakończenie Year 11 egzamin ze większości podstawowych przedmiotów jest uznawany przez uniwersytety i pracodawców na całym świecie.

Podstawowe przedmioty na tym etapie edukacyjnym to:

Angielski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, historia, geografia, informatyka, WOS, WF

Więcej informacji na temat Cambridge IGCSE:

http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-secondary-2/cambridge-igcse/

Sixth Form (Year 12,13)

Ostatnie dwa lata szkoły są etapem zaawansowanej specjalizacji, gdzie uczniowie wybierają przedmioty które przygotują ich do studiów na wyższej uczelni. Cambridge AS Level jest zdawany z 4-5 przedmiotów po Year 12, Cambridge A Level jest zdawany zwykle z 2-3 przedmiotów na zakończenie Year 13. Program zapewnia uczniom zaawansowany poziom z poszczególnych przedmiotów a także wyposaża ich w wysoko cenione umiejętności.

Więcej o Cambridge AS Level i Cambridge A Level:

http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-advanced/cambridge-international-as-and-a-levels/